Konsultacje wspierające uczestników szkoleń

Jak pokazują badania (np. Valdivia, Martin. 2011. Training or technical assistance? A field experiment to learn what works to increase managerial capital for female microentrepreneurs. World Bank/UNIFEM), same szkolenia są skuteczne, ale szkolenia wspierane przez indywidualne konsultacje w zakresie wdrożenia poznawanych umiejętności są zdecydowanie bardziej skuteczne. Dlatego uczestnicy szkoleń Beyond NLP mają możliwość skorzystania z indywidualnych, gratisowych konsultacji n.t. wdrożenia w swoim życiu umiejętności i rozwiązań poznanych na szkoleniu.

Konsultacje odbywają się telefonicznie lub przez Skype, w terminach ustalonych indywidualnie z uczestnikami.

call

Uczestnicy szkolenia Praktyk Beyond NLP mogą skorzystać z dwóch półgodzinnych konsultacji w ciągu 4 miesięcy od zakończenia szkolenia. Dla optymalnych efektów sugerowane jest następujące podzielenie konsultacji:

– pierwsza konsultacja po ok. 2-4 tygodniach od zakończenia szkolenia

– druga konsultacja po 10-14 tygodniach od zakończenia szkolenia

Uczestnicy szkolenia Master Beyond NLP mogą skorzystać z trzech półgodzinnych konsultacji w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Dla optymalnych efektów sugerowane jest następujące podzielenie konsultacji:

– pierwsza konsultacja po ok. 2-4 tygodniach od zakończenia szkolenia

– druga konsultacja po 10-14 tygodniach od zakończenia szkolenia

– trzecia konsultacja po 18-20 tygodniach od zakończenia szkolenia, lub wcześniej, jeśli jest to potrzebne dla szybszej realizacji modelu niezbędnego do uzyskania certyfikatu Mastera Beyond NLP

Uczestnicy Programu Trenerskiego Beyond NLP mogą skorzystać z czterech półgodzinnych konsultacji w ciągu 6 miesięcy od zakończenia szkolenia. Optymalne terminy konsultacji zależą od indywidualnych planów rozwoju trenerskiego.

Osoby decydujące się na podjecie współpracy jako trenerzy Beyond NLP mają możliwość skorzystania z dodatkowych konsultacji.


Ilość konsultacji sumuje się, wiec każda osoba przechodząca przez pełny program Praktyk-Master-Trener otrzymuje prawie pięć godzin indywidualnych konsultacji w zakresie poznawanych umiejętności. Rynkowa wartość takich indywidualnych konsultacji to ok. 2000 zł (zgodnie z cennikiem).


W przypadku szkoleń specjalistycznych, propozycje konsultacji omawiane są w toku szkolenia.


Powrót do listy szkoleń.