Projektowanie zmiany – podstawowe założenia szkoleń Beyond NLP

Jest kilka istotnych przyczyn, dla których szkolenia Beyond NLP mają taki format, jaki mają: klasyczne szkolenie, prowadzone w niewielkiej, 12-osobowej grupie, w formacie 8 godzin. Poniżej chciałbym omówić najważniejsze przyczyny takiego, a nie innego ich doboru.


Forma szkolenia

Szkolenia Beyond NLP są prawdopodobnie jedynymi szkoleniami z zakresu NLP na polskim rynku, które prowadzone są w formie faktycznych szkoleń, nie zaś w formie seminaryjnej. Między tymi dwiema formami jest wiele różnic, potęgowanych przez fakt, że seminaria są często sprzedawane pod nazwą szkoleń. Kluczową – i drastycznie wpływającą na różnicę w skuteczności, jest tu przede wszystkim kwestia dynamiki między prowadzącym, a grupą. W przypadku seminarium prowadzący jest gwiazdą, a grup pasywnymi konsumentami występu tej gwiazdy. Tymczasem na szkoleniu to uczestnicy są gwiazdami. Rolą prowadzącego jest jedynie zapewnienie im takich warunków – przez nowe informacje, struktury ćwiczeń i inne formy szkoleniowe – żeby mogli rozwinąć się i wzbogacić swoje życie o nowe rozwiązania, dopasowane do ich potrzeb i wspierane nie tylko przez to, co proponuje prowadzący, ale również przez zasoby, które mogą uzyskać od innych uczestników szkolenia.

Jak pokazują badania (np. Fisher, Jeffrey D.; Silver, Chinsky, Goff, Klar, Zagieboylo. 1989 „Psychological effects of participation in a large group awareness training”. Journal of Consulting and Clinical Psychology  57 (6): 747–755) seminaria nie działają – nie dają długoterminowych efektów, jedynie krótkoterminową motywację i poczucie sprawstwa. Długoterminowe efekty dają natomiast szkolenia (np. Calderon, Gabriela, Jesse Cunha and Giacomo de Giorgi. 2012 „Business Literacy and Development: Evidence from a randomised control trial in rural Mexico”, Preliminary Paper.), najlepiej wspierane indywidualnymi konsultacjami (np. Valdivia, Martin. 2011 „Training or technical assistance? A field experiment to learn what works to increase managerial capital for female microentrepreneurs”. World Bank).  Dlatego właśnie szkolenia z Beyond NLP mają formę faktycznego szkolenia, a uczestnicy mogą dodatkowo skorzystać z indywidualnych, darmowych konsultacji wdrożeniowych po zakończeniu szkolenia.


Grupa szkoleniowa

Format szkoleń Beyond NLP wymaga  m.in. ograniczenia rozmiaru grupy. Maksymalnym rozmiarem grupy w przypadku szkoleń, zapewniającym miejsce dla każdego z uczestników do podzielenia się refleksjami, jest około 20 osób. Jednocześnie, przy szkoleniach, które sięgają głębszych tematów, gdzie każdy z uczestników potrzebuje więcej przestrzeni dla siebie, maksymalny rozmiar drastycznie spada. W przypadku Beyond NLP okazało się, że maksymalny rozmiar grupy to ok. 12 osób. To zapewnia każdemu dość czasu i przestrzeni na zadbanie o swoje potrzeby, wyrażenie swoich obserwacji, refleksji czy wątpliwości oraz skorzystanie z tego, czym dzielą się inni uczestnicy.

Z perspektywy przygotowania szkolenia, niezbędne jest bowiem znalezienie kompromisu pomiędzy zapewnieniem dostatecznie indywidualnego podejścia dla każdej osoby, oraz zebraniem razem dostatecznej ilości osób, by na sali szkoleniowej wytworzyła się odpowiednia dynamika grupowa i by uczestnicy mogli skorzystać nie tylko z tego, co przynosi na szkolenie trener, ale także z ogromnych zasobów i cennych perspektyw innych uczestników szkolenia. Z tego powodu grupy na szkoleniach Beyond NLP mieszczą się w granicach 6-12 osób (lub 6-20 osób w przypadku szkoleń specjalistycznych).


Czas trwania szkolenia

Szkolenie standardowo trwa 8 godzin, zaczynając się o 10 i kończąc o 18, zwykle z 2 lub 3 przerwami na kawę oraz przerwą obiadową, trwającą między 60, a 90 minut, w zależności od dostępności lokali gastronomicznych w okolicy.

Są na rynku szkolenia rozwojowe, które zaczynają się o 8-9 rano i trwają nawet do 22-23. Pozornie wydaje się to dobrym rozwiązaniem – w końcu zamiast 8 godzin uczestnicy dostają ich nawet 15! Niestety, szkolenie to proces wymagający skupienia, zaangażowania i wykorzystania dużej ilości energii, często również spokojnego przetrawienia treści po zakończeniu dnia, wyciągnięcia wniosków, itp. Nie wspominając o zwykłym odpoczynku, relaksie i odespaniu.  Jeśli zrezygnujemy z tych elementów na rzecz samej obecności na sali szkoleniowej, otrzymamy, paradoksalnie, odwrotny efekt. Szkolenie 15-godzinne będzie wyraźnie mniej skuteczne, niż takie, które trwa tradycyjne osiem godzin. Jak przekonał się każdy, kto próbował zrywać noce ucząc się do egzaminów w ostatnim momencie – taki sposób nauki jest po prostu nieskuteczny, zwłaszcza długoterminowo. Umysł potrzebuje czasu na przetworzenie nowych informacji i umiejętności.

Gdyby nie kwestie ograniczeń czasowych, z chęcią prowadziłbym Praktyka Beyond NLP  w formule 6 godzin dziennie, ale przez dwanaście dni. To zapewniłoby, że uczestnicy zachowaliby świeżość umysłu i pełne siły poznawcze przez cały dzień szkolenia, co znacząco wsparłoby proces nauki. Niestety, wyrwanie życiu nawet 9 dni na szkolenie jest dla wielu osób wyzwaniem, a co dopiero 12 lub więcej! Ośmiogodzinny dzień szkoleniowy stanowi więc rozsądny kompromis.


Liczy się efekt

Ponieważ najważniejsze w szkoleniu Beyond NLP są końcowe efekty uczestników i ich przeniesienie poznanych umiejętności do codziennego działania, od początku do końca szkolenie zbudowane jest z utrzymaniem perspektywy tego celu. Poszczególne elementy programu zostały ułożone w logicznej, przyczynowo skutkowej strukturze, przesyconej odniesieniami do innych elementów, dzięki czemu uczestnicy wychodzą ze szkolenia rozumiejąc, jak poszczególne narzędzia łączą się ze sobą, jak można je razem wykorzystywać oraz w jaki konkretnie sposób działają – a więc kiedy warto ich używać, a kiedy nie. Wykorzystywane tu „twarde” narzędzia trenerskie z zakresu projektowania szkoleń zapewniają optymalne połączenie i ustrukturalizowanie poznawanego materiału. Uczestnicy często zwracają uwagę na to, jak w pewnym momencie szkolenia nagle cała poznawana wiedza układa im się w spójną całość – jest to w pełni zamierzony efekt, możliwy do uzyskania dzięki dużemu wysiłkowi, jaki poszedł w odpowiednie zaprojektowanie szkolenia.


Czy można to usprawnić?

Jest tylko jedno kryterium które, choć chętnie bym je zmienił, na razie będzie musiało prawdopodobnie pozostać w obecnym kształcie – format czasowy szkolenia. Szkolenie przygotowane w formie trzech 3-dniowych zjazdów, z odstępami na wdrożenie umięjętności pomiędzy zjazdami, byłoby skuteczniejszym rozwiązaniem niż cykl 9-dni szkoleniowych.

Niestety, ze względu na to, że wielu uczestników szkolenia dojeżdża z daleka,  często z za granicy, takie rozwiązanie okazuje się po prostu niedopasowane do ich potrzeb i głównym formatem Praktyka Beyond NLP pozostanie cykl 9-dni.


Oprócz tej kwestii oczywiście może być więcej obszarów dla rozwoju. Ich wykryciu pomaga regularne zbieranie informacji zwrotnych od uczestników, zarówno w formie werbalnej jak i w formie anonimowych ankiet. Dzięki temu możliwe jest zarówno śledzenie bieżących potrzeb uczestników, jak i wprowadzanie długoterminowych zmian między poszczególnymi edycjami szkolenia.


Powrót do listy artykułów.