Technologia Beyond NLP

W tym dziale znajdziesz szereg artykułów n.t. naukowych podstaw Beyond NLP oraz rozwiązań i podejść, które zostały zastosowane przy projektowaniu tej metody oraz szkoleń z zakresu Beyond NLP.

1. „Nauka u podstaw magii” – naukowe podstawy i inspiracje Beyond NLP

2. Projektowanie zmian – podstawowe założenia przyjęte przy projektowaniu szkoleń Beyond NLP

3. Wsparcie procesu rozwoju – technologia kart rozwojowych

4. Wsparcie procesu rozwoju – techniki gryfikacji w poszkoleniowym wdrażaniu nowych umiejętności (w przygotowaniu)

5. Rola wsparcia i konsultacji poszkoleniowych